Usluge

Pružamo sledeće usluge projektovanja i inženjeringa:

• Izrada idejnih rešenja, glavnih i izvođačkih projekata
• Izrada kompletne projektno - tehničke dokumentacije
• Izrada tenderske dokumentacije prema domaćim i EU propisima
• Nadzor nad izvođenjem radova u proizvodnji i na terenu
• Kontrola dinamike izvršenja posla
• Kontrola utroška sredstava
• Tehnički prijem i primopredaja radova

 

"IC" inženjering d.o.o.

Divostin b.b.
34204 Kragujevac
Republika Srbija
Tel.: +381 (0) 34 501 145
Tel/Fax: +381 (0) 34 501 504

e-mail: office@icinzenjering.com
skype: ic.inzenjering