Konzolni regali

Cantilever Racks

imageKonzolni regali tipa SENIOR i JUNIOR služe za skladištenje robe kod koje je jedna gabaritna dimenzija znatno veća od druge dve. Koriste se za skladištenje profila, cevi ili šipki u svežnjevima ili pojedinačno, limova sa ili bez posebne palete, panel ploča i iverica u drvnoj industriji, itd.
Ovi regali se izvode kao jednostrani ili dvostrani zavisno da li imaju konzole sa jedne ili obe strane stuba. Veza konzola i stuba može biti izvedena vijcima ili zavarivanjem. Konzole mogu biti horizontalne ili sa nagibom. Za opsluživanje ovih regala koriste se čeoni ili bočni viljuškari, ili specijalni kranovi sa stubom i viljuškom.

 

"IC" inženjering d.o.o.

Divostin b.b.
34204 Kragujevac
Republika Srbija
Tel.: +381 (0) 34 501 145
Tel/Fax: +381 (0) 34 501 504

e-mail: office@icinzenjering.com
skype: ic.inzenjering